Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, la Comissió Ciutadana per la concessió de la Creu de Sant Jordi a Josep Manuel Anglada i Nieto informa als Usuaris:

Qui és el responsable?

Lluís Belvis del Rio

37259618D

C/ Passeig de Gràcia 12, primera planta, 08007, Barcelona

Correu electrònic: angladacreudesantjordi@gmail.com

Amb quina finalitat es tracten les vostres dades?

Les dades de caràcter personal que proporcioni, o a les quals Comissió Ciutadana per la concessió de la Creu de Sant Jordi a Josep Manuel Anglada i Nieto accedeixi com a conseqüència de la seva navegació a través de la pàgina web www.jmanglada.org seran tractades amb la finalitat de:

  • Gestionar les consultes dels usuaris i atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través del correu electrònic.
  • Enviar les signatures a la Generalitat de Catalunya

Quina és a legitimació pel tractament de les vostres dades?

La base legal per als citats tractaments és el consentiment que es considera atorgat enviant la signatura al correu electrònic angladacreudesantjordi@gmail.com

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades seran cedides a la Generalitat de Catalunya en el marc de l’atorgament de la Creu de Sant Jordi. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.

Quins són els vostres drets?

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits dirigint-se, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili: C/ Passeig de Gràcia 12, primera planta 08007, Barcelona

Així mateix us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Quant de temps es conservaran les teves dades?

Les dades seran conservades mentre l’interessat no exerceixi el seu dret a oposició o revocació del consentiment. supressió de les dades, i/o la revocació del consentiment.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

La Comissió Ciutadana per la concessió de la Creu de Sant Jordi a Josep Manuel Anglada i Nieto informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.